Торф на гранули

Марка: Croci
Артикул No:
Кратко описание: Дълготраен черен торф. Идеален за риби от меки и черноморски био среди – намалява стойностите на рН и КН по натурален начин. Поради техническото пренареждане, този гранулиран торф е идеален за риби от меки и черноморски води.
Подробно описание:

Дълготраен черен торф. Идеален за риби от меки и черноморски био среди – намалява стойностите на рН и КН по натурален начин. Поради техническото пренареждане, този гранулиран торф е идеален за риби от меки и черноморски води. Торфът поддържа идеалните киселинни стойности във водата, отделяйки хумусни киселини. Отделянето на полезни вещества от гранулата е постепенно и икономично, което катализира развитието на различни организми във водата.